Talk to Tom: Hurricane Preparedness

The topic of today’s Talk to Tom is hurricane preparedness.